Trabalho

10 Vì khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã truyền điều này: "Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn."

11 Vậy mà chúng tôi nghe rằng trong vòng anh chị em có người sống vô trách nhiệm; không chịu làm việc, chỉ ngồi lê đôi mách.

12 Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng tôi truyền lịnh và khuyên những người như thế phải yên lặng làm ăn sinh sống.

2 Tessalonicenses 3:10-12

Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.

1 Coríntios 10:31

Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta,

Colossenses 3:23

6 Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến xem con kiến;Hãy xem đường lối nó để trở nên khôn ngoan.

7 Nó không có người lãnh đạo,Giám đốc hay cai trị;

8 Nhưng nó tích trữ lương thực vào mùa hèVà thu nhặt thực phẩm trong mùa gặt.

9 Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm cho đến chừng nào?Bao giờ ngươi mới ngủ thức dậy?

10 Ngủ một chút; chợp mắt một chút;Khoanh tay nằm nghỉ một chút;

11 Thế là sự nghèo khó của ngươi sẽ đến như kẻ cướp bóc,Và sự thiếu thốn của ngươi sẽ đến như người lính nơi chiến trận.

Provérbios 6:6-11

Kẻ chểnh mảng trong công việc mìnhLà anh em với kẻ phá hoại.

Provérbios 18:9

Mọi lao động đều đem lại lợi ích,Nhưng lời nói suông chỉ dẫn đến nghèo khổ.

Provérbios 14:23

Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong lời nói hay hành động, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha.

Colossenses 3:17

Thật vậy, Ta bảo các con: Người nào tin Ta, thì cũng sẽ làm những việc Ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì Ta trở về cùng Cha.

João 14:12

Bàn tay người siêng năng sẽ cai trị,Nhưng kẻ lười biếng sẽ phải lao dịch.

Provérbios 12:24

Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.

1 Coríntios 16:14

Vậy tôi nhận thấy tốt nhất cho loài người là vui thỏa và an hưởng cuộc sống.

Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống, và vui thỏa trong mọi công việc mình làm. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Eclesiastes 3:12,13

Hãy làm mọi việc mà không càu nhàu hay cãi cọ

để anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết, là con cái Đức Chúa Trời không tì vết giữa một thế hệ gian ác, đồi trụy. Anh chị em hãy chiếu sáng trong thế hệ đó như những vì sao trong thế gian.

Filipenses 2:14,15

Cánh tay lười biếng gây nên nghèo khổNhưng bàn tay siêng năng làm cho giàu có.

Provérbios 10:4

Phước lành của CHÚA làm nên giàu có;Ngài cũng không thêm buồn phiền cặp theo.

Provérbios 10:22

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

2 Timóteo 2:15

Hãy giao phó công việc mình cho CHÚAThì kế hoạch con sẽ thành tựu.

Provérbios 16:3

Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư dả để làm mọi việc lành,

2 Coríntios 9:8

Hai người hơn một,Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.

Eclesiastes 4:9

Chớ yêu thích ngủ nghê e rằng con sẽ nghèo khổ;Hãy mở mắt ra thì con sẽ đầy đủ cơm gạo.

Provérbios 20:13

Hơn nữa, người nào được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có và tài sản, quyền sử dụng tài sản, thì nhận lấy phần mình, và vui hưởng công lao khó nhọc của mình. Đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Eclesiastes 5:19

Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta,

vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng anh chị em phục vụ.

Colossenses 3:23,24

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính,

hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

2 Timóteo 3:16,17

Tôi nhận thấy điều tốt đẹp cho mọi người là ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao khó nhọc mình làm ra, suốt những năm tháng của cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã định vì đó là phần của con người.

Eclesiastes 5:18

Như một người kia sống đơn chiếc,Không con cái, không anh em,Thế nhưng cứ lao nhọc không ngừng,Mắt nhìn của cải không biết chán.Người chẳng hề tự hỏi "Vì ai mà tôi phải lao khổ nhọc nhằn,Nhịn ăn sung mặc sướng?"Quả là phù vân, hư ảo, một cuộc đời vất vả, lầm than,Một cách sống bi đát.

Eclesiastes 4:8

Coi chừng kẻo bà đánh mất điều mà mình đã thực hiện được, là điều bà có thể được tưởng thưởng đầy đủ.

2 João 1:8

Hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền.

Như thế, đời sống anh chị em được người ngoài kính trọng và không thiếu thốn gì cả.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Của cải phi nghĩa sẽ hao mòn;Nhưng người nào thu góp từng chút sẽ thêm nhiều.

Provérbios 13:11

Tôi nhận thấy mọi việc con người thực hiện với công khó, tài năng, chỉ vì lòng ganh đua ham muốn, rồi cũng qua đi. Quả là phù vân, hư ảo, giống như đuổi theo luồng gió vậy.

Eclesiastes 4:4

Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.

Atos 20:24

Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.

Eclesiastes 9:10

Hãy phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta,

vì anh chị em biết rằng, bất luận tôi tớ hay tự chủ, hễ ai làm việc tốt đẹp, đều sẽ được Chúa tưởng thưởng.

Efésios 6:7,8

Thế thì, anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng, chớ lay chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa, hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu.

1 Coríntios 15:58

Nguyện xin ân huệ của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên chúng tôi.Xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi.Vâng, xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi làm.

Salmos 90:17

Có ai hại anh chị em nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện đâu?

1 Pedro 3:13

Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?

Mateus 6:26

Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu.

Efésios 4:28

Thế thì vẫn còn sự an nghỉ ngày thứ bảy cho dân Đức Chúa Trời,

vì người nào vào sự an nghỉ đó thì nghỉ các công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài.

Hebreus 4:9,10