Tristeza

thấy như đau khổ nhưng luôn luôn vui mừng, thấy như nghèo ngặt nhưng làm cho nhiều người giàu có, thấy như không có gì nhưng lại đầy đủ mọi sự.

2 Coríntios 6:10

Đứa con trai khôn ngoan làm cho cha mình vui vẻ,Nhưng đứa con trai ngu dại gây cho mẹ mình buồn phiền.

Provérbios 10:1

Hãy vui với những người vui, khóc với những người khóc.

Romanos 12:15

Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe,Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ.

CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương,Và cứu những người có tâm linh thống hối.

Salmos 34:17,18

Lạy Chúa, Ngài biết tất cả lòng mong ước của tôi,Tiếng rên xiết của tôi cũng không giấu được Ngài.

Salmos 38:9

Họ sẽ không còn đói khát nữa,Cũng chẳng còn bị mặt trờiVà hơi nóng nung đốt nữa.

Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họĐến các suối nước sự sống.Đức Chúa Trời sẽ lau sạch tất cả các giọt lệ nơi mắt họ."

Apocalipse 7:16,17

Càng thêm khôn ngoan càng lắm ưu phiền,Càng thêm tri thức, càng nhiều khổ tâm.

Eclesiastes 1:18

CHÚA phán:"Dù vậy, ngay giờ này,Các con hãy dốc lòng trở về cùng Ta,Hãy kiêng ăn, khóc lóc, và đấm ngực kêu van.

Joel 2:12

Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quì sấp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ông nói:"Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất.CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại.Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!"

Jó 1:20,21

Cây nho khô héo,Cây vả úa tàn,Ngay cả các cây lựu, chà là, và táo,Mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo.Thật niềm vui của loài ngườiĐã cạn tắt.

Joel 1:12

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: "Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ làm dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ.

Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi."

Apocalipse 21:3,4

"Hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia, thủ lãnh của dân Ta rằng: CHÚA là Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi. Ta có thấy nước mắt ngươi. Quả thật, Ta sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA được.

2 Reis 20:5

CHÚA mở mắt những kẻ mù;CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy;CHÚA yêu mến những người công chính.

Salmos 146:8

Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc.

Efésios 4:30

Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.

Mateus 5:4

Hãy xua đuổi phiền muộn ra khỏi lòng con,Và quyên đi những nhức nhối của thể xác,Vì tuổi thanh xuân chóng tàn theo thời gian.

Eclesiastes 11:10

Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng."

Deuteronômio 31:8

Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.Than khóc có thể kéo dài trong đêm.Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.

Salmos 30:5

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

1 Pedro 5:7