37

1 א   אף-לזאת יחרד לבי    ויתר ממקומו br

2 ב   שמעו שמוע ברגז קלו    והגה מפיו יצא br

3 ג   תחת-כל-השמים ישרהו    ואורו על-כנפות הארץ br

4 ד   אחריו ישאג-קול--    ירעם בקול גאונו br ולא יעקבם    כי-ישמע קולו br

5 ה   ירעם אל בקולו נפלאות    עשה גדלות ולא נדע br

6 ו   כי לשלג יאמר--    הוא-ארץ br וגשם מטר    וגשם מטרות עזו br

7 ז   ביד-כל-אדם יחתום--    לדעת כל-אנשי מעשהו br

8 ח   ותבוא חיה במו-ארב    ובמעונתיה תשכן br

9 ט   מן-החדר תבוא סופה    וממזרים קרה br

10 י   מנשמת-אל יתן-קרח    ורחב מים במוצק br

11 יא   אף-ברי יטריח עב    יפיץ ענן אורו br

12 יב   והוא מסבות מתהפך בתחבולתו    לפעלם br כל אשר יצום    על-פני תבל ארצה br

13 יג   אם-לשבט אם-לארצו--    אם-לחסד ימצאהו br

14 יד   האזינה זאת איוב    עמד והתבונן נפלאות אל br

15 טו   התדע בשום-אלוה עליהם    והפיע אור עננו br

16 טז   התדע על-מפלשי-עב    מפלאות תמים דעים br

17 יז   אשר-בגדיך חמים--    בהשקט ארץ מדרום br

18 יח   תרקיע עמו לשחקים    חזקים כראי מוצק br

19 יט   הודיענו מה-נאמר לו    לא-נערך מפני-חשך br

20 כ   היספר-לו כי אדבר    אם-אמר איש כי יבלע br

21 כא   ועתה לא ראו אור--    בהיר הוא בשחקים br ורוח עברה    ותטהרם br

22 כב   מצפון זהב יאתה    על-אלוה נורא הוד br

23 כג   שדי לא-מצאנהו שגיא-כח    ומשפט ורב-צדקה לא יענה br

24 כד   לכן יראוהו אנשים    לא-יראה כל-חכמי-לב