42

1 א                   ויען איוב את-יהוה ויאמר br

2 ב   ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה br

3 ג   מי זה מעלים עצה--    בלי-דעת br לכן הגדתי ולא אבין    נפלאות ממני ולא אדע br

4 ד   שמע-נא ואנכי אדבר    אשאלך והודיעני br

5 ה   לשמע-אזן שמעתיך    ועתה עיני ראתך br