Provérbios 10

1 Süleymanın özdeyişleri: 2 Bilge çocuk babasını sevindirir, 2 Akılsız çocuk annesini üzer.

2 Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur, 2 Ama doğruluk ölümden kurtarır.

3 RAB doğru kişiyi aç komaz, 2 Ama kötülerin isteğini boşa çıkarır.

4 Tembel eller insanı yoksullaştırır, 2 Çalışkan el zengin eder.

5 Aklı başında evlat ürünü yazın toplar, 2 Hasatta uyuyansa ailesinin yüzkarasıdır.

6 Bereket doğru kişinin başına yağar, 2 Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler.

7 Doğrular övgüyle, 2 Kötüler nefretle anılır.

8 Bilge kişi buyrukları kabul eder, 2 Çenesi düşük ahmaksa yıkıma uğrar.

9 Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar, 2 Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır.

10 Sinsice göz kırpan, acılara neden olur. 2 Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar. (bkz.10:8), Septuaginta ‹‹Cesaretle azarlayan esenlik sağlar››.

11 Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, 2 Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.

12 Nefret çekişmeyi azdırır, 2 Sevgi her suçu bağışlar.

13 Akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar, 2 Ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer.

14 Bilge kişi bilgi biriktirir, 2 Ahmağın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır.

15 Zenginin serveti onun kalesidir, 2 Fakirin yoksulluğu ise onu yıkıma götürür.

16 Doğru kişinin ücreti yaşamdır, 2 Kötünün geliriyse kendisine cezadır.

17 Terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. 2 Uyarıları reddedense başkalarını yoldan saptırır.

18 Nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. 2 İftira yayan akılsızdır.

19 Çok konuşanın günahı eksik olmaz, 2 Sağduyulu kişiyse dilini tutar.

20 Doğru kişinin dili saf gümüş gibidir, 2 Kötünün niyetleriyse değersizdir.

21 Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler, 2 Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür.

22 RABbin bereketidir kişiyi zengin eden, 2 RAB buna dert katmaz.

23 Kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. 2 Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir.

24 Kötü kişinin korktuğu başına gelir, 2 Doğru kişiyse dileğine erişir.

25 Kasırga gelince kötü kişiyi silip götürür; 2 Ama doğru kişi sonsuza dek ayakta kalır.

26 Dişler için sirke, 2 Gözler için duman neyse, 2 Tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir.

27 RAB korkusu ömrü uzatır, 2 Kötülerin yıllarıysa kısadır.

28 Doğrunun umudu onu sevindirir, 2 Kötünün beklentileriyse boşa çıkar.

29 RABbin yolu dürüst için sığınak, 2 Fesatçı içinse yıkımdır.

30 Doğru kişi hiçbir zaman sarsılmaz, 2 Ama kötüler ülkede kalamaz.

31 Doğru kişinin ağzı bilgelik üretir, 2 Sapık dilse kesilir.

32 Doğru kişinin dudakları söylenecek sözü bilir, 2 Kötünün ağzındansa sapık sözler çıkar.