Provérbios 29

1 Defalarca azarlandığı halde dikbaşlılık eden, 2 Ansızın yıkıma uğrayacak, çare yok.

2 Doğru kişiler çoğalınca halk sevinir, 2 Kötü kişi hükümdar olunca halk inler.

3 Bilgeliği seven babasını sevindirir, 2 Fahişelerle dostluk eden malını yitirir.

4 Adaletle yöneten kral ülkesini ayakta tutar, 2 Ağır vergiler koyansa çökertir.

5 Başkasını pohpohlayan kişi, 2 Ona tuzak kurar.

6 Kötünün başkaldırısı kendine tuzak olur, 2 Doğru kişiyse ezgi söyler ve sevinir.

7 Doğru kişi yoksulların hakkını verir, 2 Kötü kişi hak hukuk nedir bilmez.

8 Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır, 2 Bilgelerse öfkeyi yatıştırır.

9 Bilge kişiyle davası olan ahmak 2 Kızar, alay eder ve rahat vermez.

10 Kana susamışlar dürüst kişiden nefret eder, 2 Doğrularsa onun canını korur.

11 Akılsız hep patlamaya hazırdır, 2 Bilgeyse öfkesini dizginler.

12 Hükümdar yalana kulak verirse, 2 Bütün görevlileri de kötü olur.

13 Zorbayla yoksulun ortak bir noktası var: 2 İkisinin de gözünü açan RABdir.

14 Yoksulları adaletle yöneten kralın 2 Tahtı hep güvenlikte olur.

15 Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, 2 Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır.

16 Kötüler çoğalınca başkaldırı da çoğalır, 2 Ama doğrular onların düşüşünü görecektir.

17 Oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek 2 Ve gönlünü hoşnut edecektir.

18 Tanrısal esinden yoksun olan halk 2 Sınır tanımaz olur. 2 Ne mutlu Kutsal Yasayı yerine getirene!

19 Köle salt sözle terbiye edilemez, 2 Çünkü anlasa da kulak asmaz.

20 Sözünü tartmadan konuşan birini tanıyor musun? 2 Akılsızın durumu bile onunkinden daha umut vericidir.

21 Çocukluğundan beri kölesini şımartan, 2 Sonunda cezasını çeker.

22 Öfkeli kişi çekişme yaratır, 2 Huysuz kişinin başkaldırısı eksik olmaz.

23 Kibir insanı küçük düşürür, 2 Alçakgönüllülükse onur kazandırır.

24 Hırsızla ortak olanın düşmanı kendisidir, 2 Mahkemede yemin etse de bildiğini söylemez.

25 İnsandan korkmak tuzaktır, 2 Ama RABbe güvenen güvenlikte olur.

26 Hükümdarın gözüne girmek isteyen çoktur, 2 Ama RABdir insana adalet sağlayan.

27 Doğrular haksızlardan iğrenir, 2 Kötüler de dürüst yaşayanlardan.