Força

Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesihin iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrının bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesihin sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Efésios 3:16

Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim, 2 Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

Salmos 59:17

Korkma, çünkü ben seninleyim, 2 Yılma, çünkü Tanrın benim. 2 Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; 2 Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

Isaías 41:10

‹‹Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.

Mateus 11:28

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, 2 Kimseden korkmam. 2 RAB yaşamımın kalesidir, 2 Kimseden yılmam.

Salmos 27:1

Bedenim ve yüreğim tükenebilir, 2 Ama Tanrı yüreğimde güç, 2 Bana düşen paydır sonsuza dek.

Salmos 73:26

Acı çektiğimde beni avutan budur, 2 Sözün bana yaşam verir.

Salmos 119:50

RAB benim gücüm, kalkanımdır, 2 Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 2 Yüreğim coşuyor, 2 Ezgilerimle Ona şükrediyorum.

Salmos 28:7

Çünkü sizi zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız RABdir.›

Deuteronômio 20:4

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, 2 Zafer ve görkem senindir. 2 Gökte ve yerde olan her şey senindir. 2 Egemenlik senindir, ya RAB! 2 Sen her şeyden yücesin.

1 Crônicas 29:11

RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 2 Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 2 Koşar ama zayıf düşmez, 2 Yürür ama yorulmazlar.

Isaías 40:31

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrının bunu Mesih İsanın gününe dek bitireceğine güvenim var.

Filipenses 1:6

Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.

2 Tessalonicenses 3:3

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.››

Josué 1:9

Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız RABdir.›› Yahuda Kralı Hizkiyanın bu sözleri halka güven verdi.

2 Crônicas 32:8

Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.››

2 Crônicas 15:7

‹‹Ey Egemen RAB! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok.

Jeremias 32:17

Isaías 61:3

Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

2 Coríntios 12:10

Kaygılar içimi sarınca, 2 Senin avutmaların gönlümü sevindirir.

Salmos 94:19

Bazıları savaş arabalarına, 2 Bazıları atlarına güvenir, 2 Bizse Tanrımız RABbin adına güveniriz.

Salmos 20:7

Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.›

Marcos 12:30

Egemen RAB gücümdür benim. 2 Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. 2 Aşırtır beni yükseklerden. |iMüzik şefi için: Telli sazlar eşliğinde söylenecek.|r

Habacuque 3:19

Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RABdir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.››

Deuteronômio 31:6

RAB benim gücüm, kalkanımdır, 2 Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 2 Yüreğim coşuyor, 2 Ezgilerimle Ona şükrediyorum.

RAB halkının gücüdür, 2 Meshettiği kralın zafer kalesidir.

Salmos 28:7,8

Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır.

2 Coríntios 10:4

Yorulanı güçlendirir, 2 Takati olmayanın kudretini artırır.

Isaías 40:29

RAB insana sağlam adım attırır, 2 İnsanın yolundan hoşnut olursa.

Düşse bile yıkılmaz insan, 2 Çünkü elinden tutan RABdir.

Salmos 37:23,24

Var mı RABden başka tanrı? 2 Tanrımızdan başka kaya var mı?

Salmos 18:31

Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

2 Timóteo 1:7

‹‹Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalimde, bütün Yahudiye ve Samiriyede ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.››

Atos 1:8

Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları, kızları için acı çekiyor ve, ‹‹Davutu taşlayalım›› diyordu. Ama Davut, Tanrısı RABde güç bularak,

1 Samuel 30:6

Yavrularım, siz Tanrıdansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.

1 João 4:4

Ama O bana, ‹‹Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır›› dedi. İşte, Mesihin gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.

Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.

2 Coríntios 12:9,10

Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle 2 Set çektin hasımlarına, 2 Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

Salmos 8:2

Yaşam diyarında 2 RABbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:13,14

RAB gücüm ve ezgimdir, 2 O kurtardı beni.

Salmos 118:14

Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 2 Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 2 Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

Salmos 18:1,2

31 Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez.

32 Dert verse de, 2 Büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder;

33 Çünkü isteyerek acı çektirmez, 2 İnsanları üzmez.

Lamentações 3:31-33

RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın!

1 Crônicas 16:11

RAB kullarını kurtarır, 2 O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Salmos 34:22

Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 2 Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, 2 Sağ elin beni kurtarır.

Salmos 138:7

Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, 2 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 2 Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; 2 Çünkü sen onları sevdin.

Salmos 44:3

Sonra oğlu Süleymana, ‹‹Güçlü ve yürekli ol!›› dedi, ‹‹İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RABbin Tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.

1 Crônicas 28:20

Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek, 2 Sevgini sevinçle dile getireceğim. 2 Çünkü sen bana kale, 2 Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

Salmos 59:16

Desteğinle akıncılara saldırır, 2 Seninle surları aşarım, Tanrım.

Salmos 18:29

Umudunu RAB'be bağla, 2 Güçlü ve yürekli ol; 2 Umudunu RAB'be bağla!

Salmos 27:14

Doğruların kurtuluşu RABden gelir, 2 Sıkıntılı günde onlara kale olur.

Salmos 37:39

Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin, 2 Bana yeniden yaşam verecek, 2 Beni toprağın derinliklerinden çıkaracaksın.

Saygınlığımı artıracak, 2 Yine beni avutacaksın.

Salmos 71:20,21

Ne mutlu gücünü senden alan insana! 2 Aklı hep Siyonu ziyaret etmekte.

Gittikçe güçlenir, 2 Siyonda Tanrının huzuruna çıkarlar.

Salmos 84:5,7

‹‹Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok. 2 Dilleri kurumuş susuzluktan. 2 Ben RAB, onları yanıtlayacağım, 2 Ben, İsrailin Tanrısı, onları bırakmayacağım.

Isaías 41:17

Bu yüzden, Her Şeye Egemen RAB Tanrı diyor ki, 2 ‹‹Madem böyle şeyler konuşuyorsunuz, 2 Ben de sözümü ağzınıza ateş, 2 Bu halkı da odun edeceğim; 2 Ateş onları yakıp yok edecek.

Jeremias 5:14

Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

1 Coríntios 16:13

Son olarak Rabde, Onun üstün gücüyle güçlenin.

Efésios 6:10

RAB gönlü kırıklara yakındır, 2 Ruhu ezginleri kurtarır.

Salmos 34:18

Bunalıma düştüğümde, 2 Gideceğim yolu sen bilirsin. 2 Tuzak kurdular yürüdüğüm yola.

Salmos 142:3

Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin, 2 Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.

Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile 2 Terk etme beni, ey Tanrı, 2 Gücünü gelecek kuşağa, 2 Kudretini sonrakilere anlatana dek.

Salmos 71:17,18

İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

Mateus 19:26

Kurul üyeleri, Petrusla Yuhannanın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsayla birlikte bulunduklarını farkettiler.

Atos 4:13

Dayanırsak, Onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkâr edersek, O da bizi inkâr edecek.

2 Timóteo 2:12

Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu.

Öyle ki, imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın.

1 Coríntios 2:4,5

İçim eriyor kederden, 2 Sözün uyarınca güçlendir beni!

Salmos 119:28

Nehemya da, ‹‹Gidin, yağlı yiyip tatlı için›› dedi, ‹‹Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RABbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.››

Neemias 8:10

Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?

Romanos 8:31

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. 2 Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

Salmos 21:1

Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanızın Ruhu olacak.

Mateus 10:20

Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.

Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin.

Efésios 3:20,21

Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Hebreus 4:12

Tanrının, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Romanos 8:28

Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim, 2 Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.›› 2 Böyle diyor RAB.

Zacarias 10:12

Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür.

1 Coríntios 1:18

Çünkü onların öfkesi 2 Duvara çarpan sağanak gibi yükselince, 2 Sen yoksulun, sıkıntı içindeki düşkünün kalesi, 2 Sağanağa karşı sığınak, 2 Sıcağa karşı gölgelik oldun.

Isaías 25:4

Tanrının görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romanos 1:20

Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrıdır.

2 Coríntios 3:5

Bunun üzerine şöyle dedi: ‹‹RAB Zerubbabile, ‹Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhumla başaracaksın› diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Zacarias 4:6

Ey RAB'be umut bağlayanlar, 2 Güçlü ve yürekli olun!

Salmos 31:24