Jó 25

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:

2 "Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj.

3 Je možno jeho houfy sečíst? Nad kým nevzchází jeho světlo?

4 Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?

5 Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem,

6 což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý!"