Versículos do dia

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval."

K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.