Dívidas

Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.

Provérbios 22:7

Vždyť ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat půjčky mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé pronárody, ale tebe neovládnou.

Deuteronômio 15:6

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Mateus 6:24

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.

Provérbios 3:27

Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.

Salmos 37:21

Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

Lucas 6:30

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

Romanos 13:7

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?

Lucas 14:28

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Hebreus 13:5

Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

Provérbios 13:11

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

Mateus 6:12

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

Romanos 13:8