Fofoca

Rouhač ústy uvádí druha do zkázy, kdežto spravedliví budou zachováni věděním.

Provérbios 11:9

Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.

Provérbios 16:28

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

Efésios 4:29

Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.

Provérbios 10:18

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Mateus 5:11

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,

nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu,

Salmos 15:2,3

Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.

Provérbios 11:13