Sermos Imitadores de Cristo

I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

Gênesis 1:26

Jako milované děti následujte Božího příkladu

Efésios 5:1

5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Filipenses 2:5-8

A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.

1 Tessalonicenses 1:6

Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.

1 Coríntios 11:1

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

João 4:24