Negação de Cristo

Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.

Atos 3:14

kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Mateus 10:33

V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu.

2 Pedro 2:1

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."

Marcos 8:38

Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.

2 Timóteo 2:12

A on přede všemi zapřel: "Nevím, co mluvíš."

Mateus 26:70

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.

1 João 2:22

Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."

Mateus 26:34