Repouso e Férias

Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,

tu nalezneš rozkoš v Hospodinu "a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit." Tak promluvila Hospodinova ústa.

Isaías 58:13,14

Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

Salmos 91:5

Doufej, naděje ti kyne, pohleď, budeš uléhat v bezpečí.

Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí, získat tebe budou si přát mnozí,

Jó 11:18,19

Je zlý neduh, který jsem pod sluncem viděl: vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží.

Eclesiastes 5:12

Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Isaías 57:2

Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.

Provérbios 3:24

Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.

Salmos 127:2

Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]

Salmos 4:8

Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

Salmos 3:5

Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.

Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.

Hebreus 4:9,10

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

1 Coríntios 10:31