O Senhor é o Meu Pastor

Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.

Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.

Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.

João 10:2-4

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Salmos 23:1

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

Salmos 23:1-3

Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně!

Salmos 28:9

'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

1 Pedro 2:25

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,

tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

João 10:14-16

Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.

Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede."

Isaías 40:10,11

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

João 10:11

Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.

1 Pedro 5:4