Ser de Confiança

Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.

Salmos 33:4

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,

z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Efésios 4:15,16

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mateus 10:22

Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?

Mateus 24:45

Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

Apocalipse 2:10