1 Tal ikke hårdt til en gammel mann, men forman ham som en far, unge menn som brødre,

2 gamle kvinner som mødre, unge som søstre, i all renhet!

3 Hedre enker som virkelig er enker!

4 Men har en enke barn eller barnebarn, da skal disse først lære å vise sin gudsfrykt mot sin egen slekt og gi sine foreldre vederlag; for dette er tekkelig i Guds øine.

5 Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og blir ved i bønn og påkallelse natt og dag;

6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

7 Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige.

8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

9 En enke kan velges dersom hun ikke er yngre enn seksti år, dersom hun har vært én manns hustru,

10 har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning.

11 Men yngre enker skal du avvise; for når de i kjødelig lyst sviker Kristus, vil de gifte sig,

12 og dermed har de den dom at de har brutt sin første tro.

13 Tilmed lærer de og å gå ørkesløse, idet de farer omkring i husene, og ikke alene ørkesløse, men også med sladder og uvedkommende ting, så de taler det som utilbørlig er.

14 Derfor vil jeg at unge enker skal gifte sig, føde barn, styre sitt hus, ikke gi motstanderen nogen leilighet til baktalelse.

15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

16 Dersom nogen troende mann eller kvinne har enker, da skal de sørge for dem og ikke la dem falle menigheten til byrde, forat den kan sørge for de virkelige enker.

17 De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

18 For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd.

19 Ta ikke imot nogen klage mot en eldste uten efter to eller tre vidner.

20 Dem som synder, skal du refse så alle hører på det, forat også de andre må ha frykt.

21 Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet.

22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

23 Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mave og dine jevnlige sykdommer.

24 Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter.

25 Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules.