1 Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

2 Se, jeg, Paulus, sier eder at dersom I lar eder omskjære, så vil Kristus intet gagne eder.

3 Atter vidner jeg for hvert menneske som lar sig omskjære, at han er skyldig å holde hele loven.

4 I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt ut av nåden.

5 For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om;

6 for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

7 I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten?

8 Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte eder.

9 En liten surdeig syrer hele deigen.

10 Jeg har den tillit til eder i Herren at I ikke vil mene noget annet; men den som forvirrer eder, skal bære sin dom, hvem han så er.

11 Men jeg, brødre - hvis jeg ennu forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennu? da er jo korsets anstøt gjort til intet.

12 Gid de endog må skjære sig selv i sønder, de som opvigler eder!

13 For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!

14 For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din næste som dig selv.

15 Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre!

16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring.

17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil.

18 Men dersom I drives av Ånden, da er I ikke under loven.

19 Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,

20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,

21 misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

23 mot slike er loven ikke.

24 Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!

26 La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avind imot hverandre!