Buscar a Deus

Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!

1 Crônicas 16:11

men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Atos 1:8

at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

Efésios 3:16

Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd; dersom du søker ham, skal han la sig finne av dig, men dersom du forlater ham, skal han forkaste dig for alltid.

1 Crônicas 28:9

Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!

Isaías 55:6

En salme av David, da han var i Juda ørken.

Salmos 63:1

Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.

Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.

Salmos 118:8,9

29 Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.

30 Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler.

31 Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Isaías 40:29-31

Jeg bød mig frem for dem som ikke spurte; jeg var å finne for dem som ikke søkte mig; jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn: Se. her er jeg, her er jeg!

Isaías 65:1

Herren gjengjelde dig hvad du har gjort! Gid du må få full lønn av Herren, Israels Gud, til hvem du er kommet for å søke ly under hans vinger!

Rute 2:12

og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Jeremias 29:13

Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

Salmos 119:2

1 Da kom Guds Ånd over Asarja, Odeds sønn,

2 og han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på mig, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med eder når I er med ham, og dersom I søker ham, skal han la sig finne av eder; men dersom I forlater ham, skal han forlate eder.

3 I lange tider var Israel uten sann Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov.

4 Da vendte de i sin trengsel om til Herren, Israels Gud, og søkte ham, og han lot sig finne av dem.

5 Og i de tider kunde ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme; for det rådet stor uro blandt alle dem som bodde her i landene.

6 Da støtte folk mot folk og by mot by, så de knustes; for Gud voldte uro iblandt dem med alle slags trengsel.

7 Men vær I frimodige og la ikke eders hender synke! I skal få lønn for eders gjerning.

8 Da Asa hørte disse ord og denne profeti av profeten Oded, fattet han mot og sørget for å få bort de vederstyggelige avgudsbilleder i hele Judas og Benjamins land og i de byer han hadde inntatt i Efra'im-fjellene, og han satte i stand Herrens alter, som stod foran Herrens forhall.

9 Så samlet han hele Juda og Benjamin og de fremmede fra Efra'im og Manasse og Simeon som bodde iblandt dem; for mange gikk over til ham fra Israel, da de så at Herren, hans Gud, var med ham.

10 I den tredje måned i det femtende år av Asas regjering samlet de sig i Jerusalem

11 Og ofret samme dag til Herren syv hundre stykker storfe og syv tusen stykker småfe av det hærfang de hadde ført med sig.

12 Og de gjorde en pakt om at de vilde søke Herren, sine fedres Gud, av alt sitt hjerte og av all sin sjel,

13 og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulde drepes, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne.

14 Og de svor Herren troskap med høi røst og jubelrop og under trompeters og basuners lyd.

15 Og hele Juda gledet sig over eden; for av alt sitt hjerte hadde de svoret den, og med all sin vilje søkte de ham, og han lot sig finne av dem, og Herren gav dem ro rundt omkring.

16 Kong Asa avsatte endog sin mor Ma'aka fra hennes verdighet, fordi hun hadde gjort et gruelig avgudsbillede for Astarte; Asa hugg hennes gruelige avgudsbillede ned og knuste det og brente det i Kidrons dal.

17 Men offerhaugene blev ikke nedlagt i Israel; dog var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde.

18 Han lot de ting hans far hadde helliget, og dem han selv hadde helliget, føre inn i Guds hus, både sølv og gull og andre ting.

19 Og det var ingen krig før i det fem og trettiende år av Asas regjering.

2 Crônicas 15

men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Hebreus 11:6

Der skal I søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av alt ditt hjerte og av all din sjel.

Deuteronômio 4:29

Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!

Salmos 105:4

Søk det gode og ikke det onde, så I får leve. Da skal Herren, hærskarenes Gud, være med eder, således som I har sagt.

Amós 5:14

og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

2 Crônicas 7:14

Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord!

Salmos 119:28

Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Salmos 9:10

For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

Efésios 6:10

Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!

Salmos 119:10

For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

2 Timóteo 1:7

Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

Salmos 24:5,6

og han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på mig, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med eder når I er med ham, og dersom I søker ham, skal han la sig finne av eder; men dersom I forlater ham, skal han forlate eder.

2 Crônicas 15:2

Da kom Herrens Ånd over ham, og han slet den i stykker som det skulde være et kje, enda kan ikke hadde noget i hånden; men han fortalte ikke sin far eller sin mor hvad han hadde gjort.

Juízes 14:6

Og jeg sier eder: Bed, så skal eder gis; let, så skal I finne; bank på, så skal det lukkes op for eder!

For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.

Lucas 11:9,10

For så sier Herren til Israels hus: Søk mig, så skal I leve!

Amós 5:4

så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

Colossenses 1:11

Men søk hans rike, så skal I få dette i tilgift!

Lucas 12:31

Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, og lik en hammer som knuser berg?

Jeremias 23:29

Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!

Salmos 34:4

Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn.

Salmos 27:8

Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham.

Salmos 34:10

La mig vandre i fritt rum! For jeg spør efter dine befalinger.

Salmos 119:45

Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

Salmos 14:2

Da ropte Samson til Herren og sa: Herre, Herre! Kom mig i hu og styrk mig bare denne ene gang, min Gud, så jeg kan få hevne mig på filistrene for ett av mine to øine!

Juízes 16:28

Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!

Mateus 7:7

Og jeg sier eder: Bed, så skal eder gis; let, så skal I finne; bank på, så skal det lukkes op for eder!

Lucas 11:9

Og gled dig i Herren! Så skal han gi dig hvad ditt hjerte attrår.

Salmos 37:4

Til sangmesteren; av David; en salme. Herre, du ransaker mig og kjenner mig.

Enten jeg sitter, eller jeg står op, da vet du det; du forstår min tanke langt fra.

Salmos 139:1,2

for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

Lucas 19:10