Consolo

Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.

Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,

Jó 19:25,26

Men jeg vil skue ut efter Herren, bie på min frelses Gud; min Gud vil høre mig.

Miquéias 7:7

Og Herren, han som drar foran dig, han skal være med dig - han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig; du skal ikke frykte og ikke reddes.

Deuteronômio 31:8

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Isaías 12:2

Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder.

João 14:18

Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore.

Josué 1:9

Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

Salmos 23:4

La din miskunnhet være mig til trøst efter ditt ord til din tjener!

Salmos 119:76

Salige er de som sørger; for de skal trøstes.

Mateus 5:4

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Salmos 27:1

Herren er god mot dem som bier efter ham, mot den sjel som søker ham.

Lamentações 3:25

så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig?

Hebreus 13:6

Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live.

Salmos 119:50