Guardar o Coração

Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!

Colossenses 3:1

Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Deuteronômio 6:5,6

hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

Tiago 4:8

Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Filipenses 4:6,7

De stiller garn for mine trin, min sjel er nedbøiet; de graver en grav for mig, de faller selv midt i den. Sela.

Salmos 57:7

og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Romanos 12:2

Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!

For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.

Salmos 26:2,3

Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.

Mateus 5:8

Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

Josué 1:8

vær og I tålmodige, styrk eders hjerter! for Herrens komme er nær.

Tiago 5:8

Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!

I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

Salmos 119:10,11

Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn.

Lucas 6:45

3 Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten, du har ransaket mig, du fant intet; min munn viker ikke av fra mine tanker.

4 Mot menneskenes gjerninger har jeg efter dine lebers ord tatt mig i vare for voldsmannens stier.

5 Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine trin vaklet ikke.

Salmos 17:3-5

La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!

Salmos 51:10

Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker,

og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!

Salmos 139:23,24

sa han til dem: Akt på alle de ord som jeg idag gjør til et vidne mot eder, og byd eders barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov!

Deuteronômio 32:46