Luz do Mundo

14 I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules;

15 en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset.

16 La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Mateus 5:14-16

det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oprunnet.

Mateus 4:16

Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

2 Coríntios 6:14

Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

1 Pedro 2:9

På mig, Gud, hviler løfter til dig; jeg vil betale dig med takksigelser.

Salmos 56:13

Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for sig; for Guds herlighet oplyser den, og Lammet er dens lys.

Apocalipse 21:23

Jeg er kommet som et lys til verden, forat hver den som tror på mig, ikke skal bli i mørket.

João 12:46

Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Salmos 119:105

For så er Herrens bud til oss: Jeg har satt dig til et lys for hedninger, forat du skal være til frelse inntil jordens ende.

Atos 13:47

han åpenbarer det dype og skjulte; han vet hvad som er i mørket, og hos ham bor lyset.

Daniel 2:22

Hør på mig, mitt folk! Vend øret til mig, du min menighet! For lov skal gå ut fra mig, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene.

Isaías 51:4

Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig.

Isaías 60:1

For du frelser elendige folk, og du fornedrer høie øine.

Salmos 18:28

19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.

20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;

21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

João 3:19-21

I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

João 1:4,5

Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.

Gênesis 1:3

Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham.

1 João 1:5

Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.

João 9:5

1 Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig.

2 Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over dig skal Herren opgå, og over dig skal hans herlighet åpenbare sig,

3 og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått op over dig.

Isaías 60:1-3

derfor skal alt det som I sier i mørket, bli hørt i lyset, og det som I hvisker i øret inne i kammerne, det skal bli forkynt på takene.

Lucas 12:3

De mettes overflødig av ditt huses fedme, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke.

Salmos 36:9

men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

1 João 1:7

så vil vi ikke vike fra dig! Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn!

Salmos 80:19

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

João 1:5

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Tiago 1:17

Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

João 8:12

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det;

han skal la din rettferdighet gå frem som lyset og din rett som middagens lys.

Salmos 37:5,6

en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset.

La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Mateus 5:15,16

Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

Apocalipse 22:5

4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

5 For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld.

6 For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

2 Coríntios 4:4-6

24 Herren velsigne dig og bevare dig!

25 Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!

26 Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred!

Números 6:24-26

Ditt øie er legemets lys; når ditt øie er friskt, da er også hele ditt legeme lyst; men er det sykt, da er også ditt legeme mørkt.

Lucas 11:34

for I er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.

1 Tessalonicenses 5:5

I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules;

Mateus 5:14

Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:

at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

Atos 26:22,23

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Salmos 27:1

For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

2 Coríntios 4:6

Du drev hedningene ut med din hånd, men dem plantet du; du ødela folkene, men dem lot du utbrede sig.

Salmos 44:3

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Isaías 9:2

I din hånd er mine tider*; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere! / {* 1KR 29, 30. SLM 139, 16.}

Salmos 31:16

og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Efésios 1:18

Men ingen som tender et lys, skjuler det med et kar eller setter det under en seng; han setter det i en stake, forat de som kommer inn, kan se lyset.

Lucas 8:16

Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.

Salmos 119:130

5 Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham.

6 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten;

7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

1 João 1:5-7