Salvador

og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

1 João 2:2

Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land, og nogen annen Gud enn mig kjenner du ikke, og nogen annen frelser finnes det ikke.

Oséias 13:4

Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Lucas 2:11

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1 João 4:10

For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;

Romanos 5:10

for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene,

men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

1 Pedro 1:18,19

og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreus 5:9

idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

Hebreus 12:2

og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Hebreus 7:25

alle har syndet og fattes Guds ære,

og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

Romanos 3:23,24

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede;

han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!

Mateus 28:5,6

6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,

7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,

8 og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Filipenses 2:6-8

Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje:

at Messias skulde lide, og at han som den første av de dødes opstandelse skulde forkynne lys for folket og for hedningene.

Atos 26:22,23

jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Gálatas 2:20

Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Hebreus 9:15

i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Efésios 1:7

Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.

Jó 19:25