A Mulher Virtuosa

Brava virino estas krono por sia edzo; Sed senhonora estas kiel puso en liaj ostoj.

Provérbios 12:4

10 Se iu trovis kapablan edzinon, Ŝia valoro estas pli granda ol perloj.

11 Fidas ŝin la koro de ŝia edzo, Kaj havo ne mankos.

12 Ŝi redonas al li bonon, sed ne malbonon, En la daŭro de ŝia tuta vivo.

13 Ŝi serĉas lanon kaj linon, Kaj volonte laboras per siaj manoj.

14 Ŝi estas kiel ŝipo de komercisto; De malproksime ŝi alportas sian panon.

15 Ŝi leviĝas, kiam estas ankoraŭ nokto, Kaj ŝi disdonas manĝon al sia domanaro Kaj porciojn al siaj servantinoj;

16 Ŝi pensas pri kampo, kaj aĉetas ĝin; Per la enspezoj de sia mano ŝi plantas vinberĝardenon.

17 Ŝi zonas siajn lumbojn per forto Kaj fortikigas siajn brakojn.

18 Ŝi komprenas, ke ŝia komercado estas bona; Ŝia lumilo ne estingiĝas en la nokto.

19 Ŝi etendas sian manon al la ŝpinilo, Kaj ŝiaj fingroj tenas la ŝpinturnilon.

20 Ŝi malfermas sian manon al la malriĉulo Kaj etendas siajn manojn al la senhavulo.

Provérbios 31:10-20

Saĝa virino konstruas sian domon; Sed malsaĝa detruas ĝin per siaj manoj.

Provérbios 14:1

Tiel same, ke virinoj sin vestu per decaj vestoj, kun modesteco kaj sobreco; ne kun harplektaĵoj, aŭ oro, aŭ perloj, aŭ multekostaj vestoj;

sed (kio konvenas al virinoj konfesantaj la piecon) per bonfaroj.

1 Timóteo 2:9,10

3 ke la maljunulinoj tiel same estu je sintenado respektemaj, ne kalumniantoj, nek sklavigitaj de troa vino, sed instruantaj la bonon;

4 por ke ili eduku la junulinojn ami siajn edzojn, ami siajn infanojn,

5 esti prudentaj, ĉastaj, hejme laborantaj, bonfaremaj, submetiĝemaj al siaj propraj edzoj, por ke la vorto de Dio ne estu blasfemita;

Tito 2:3-5

Domo kaj havo estas heredataj post gepatroj; Sed saĝa edzino estas de la Eternulo.

Provérbios 19:14

Ĉarmeco estas trompa, kaj beleco estas vantaĵo; Virino, kiu timas la Eternulon, estos glorata.

Provérbios 31:30

Kaj nun, mia filino, ne timu; mi faros al vi ĉion, kion vi petos de mi; ĉar estas sciate en la tuta urbo de mia popolo, ke vi estas bravulino.

Rute 3:11