A Última Palavra vem do Senhor

jūs nežinote, kas atsitiks rytoj! Ir kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.

Verčiau sakytumėte: “Jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą”.

Tiago 4:14,15

Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Mateus 24:35

Visa, ko panorėjo Viešpats, Jis padarė danguje, žemėje ir jūrų gelmėse.

Salmos 135:6

Tai ateis ir įvyks,­sako Viešpats Dievas,­diena, apie kurią Aš kalbėjau.

Ezequiel 39:8

Viešpats atsakė jam: “Argi Viešpaties ranka sutrumpėjo? Dabar matysi, ar mano žodžiai išsipildys, ar ne”.

Números 11:23

Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Colossenses 1:17

Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Ar Jis pasakė ir nepadarys? Ar Jis kalbėjo ir neįvykdys?

Números 23:19

taip ir mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas.

Isaías 55:11

“Žinau, kad Tu esi Visagalis; niekas nesutrukdys Tau padaryti, ką sumanei.

Jó 42:2

Žmogus paruošia savo širdį, bet nuo Viešpaties priklauso jo burnos atsakymas.

Provérbios 16:1

Viešpats viską sukūrė dėl savęs, net ir nedorėlį nelaimės dienai.

Provérbios 16:4

“Aš Viešpats, kiekvieno kūno Dievas. Ar yra man kas nors per sunku?

Jeremias 32:27