Amizade

Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu.

Tiago 4:4

Tačiau Rūta atsakė: "Neversk manęs tave palikti ir sugrįžti. Kur tu eisi, ir aš eisiu; kur tu gyvensi, ir aš gyvensiu. Tavo tauta yra mano tauta ir tavo Dievas­mano Dievas.

Kur tu mirsi, ir aš ten mirsiu ir būsiu palaidota. Tegul Viešpats padaro man tai ir dar daugiau, bet tik mirtis atskirs mane nuo tavęs".

Rute 1:16,17

1 Dovydui kalbant su Sauliumi, Jehonatano siela prisirišo prie Dovydo sielos, ir Jehonatanas pamilo jį kaip savo sielą. Ir Dovydas jį pamilo visa širdimi.

2 Nuo to laiko Saulius priėmė jį ir nebeleido grįžti į tėvo namus.

3 Jehonatanas padarė sandorą su Dovydu, nes mylėjo jį kaip savo sielą.

1 Samuel 18:1-3

Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jei jis krinta, nes nėra kam padėti.

Eclesiastes 4:10

Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save.

Romanos 12:10

Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas; būna draugų, artimesnių už brolį.

Provérbios 18:24

Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.

Provérbios 13:20

Kaip geležis galanda geležį, taip žmogus aštrina savo draugą.

Provérbios 27:17

Trokštu jus pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti,

tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu.

Romanos 1:11,12

Draugo žodžiai ir nuoširdūs patarimai gaivina širdį kaip aliejai ir brangūs kvepalai.

Provérbios 27:9

Neapsirikite: "Blogos draugijos gadina gerus papročius!"

1 Coríntios 15:33

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.

Dievo niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir Jo meilė mumyse tobula tampa.

1 João 4:11,12

Kas pridengia nusikaltimą, ieško meilės; kas kaltę nuolat primena, suardo draugystę.

Provérbios 17:9

Ydingas žmogus sukelia vaidus, ir plepys išskiria draugus.

Provérbios 16:28

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.

1 João 4:7

Ir Dovydas sakė: "Ar yra išlikęs kas nors iš Sauliaus namų, kuriam aš galėčiau parodyti gerumą dėl Jehonatano?"

2 Samuel 9:1

Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda.

João 15:13

Draugo žodžiai ir nuoširdūs patarimai gaivina širdį kaip aliejai ir brangūs kvepalai.

Neprarask savo draugo ir tėvo draugo. Nelaimės dieną neik į brolio namus. Kaimynas arti geriau negu brolis toli.

Provérbios 27:9,10

Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo nelaimėje.

Provérbios 17:17

Geriau yra viešas įspėjimas negu slapta meilė.

Žaizdos nuo draugo yra geriau negu klastingas priešo pabučiavimas.

Provérbios 27:5,6

gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį".

Mateus 19:19

Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą.

Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jei jis krinta, nes nėra kam padėti.

Eclesiastes 4:9,10

Jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešina. Trigubą virvę sunku pertraukti.

Eclesiastes 4:12

Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus Aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo Tėvo girdėjau.

João 15:15

Kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugo, tačiau jis atsisako Visagalio baimės.

Jó 6:14

Jehonatanas padarė sandorą su Dovydu, nes mylėjo jį kaip savo sielą.

1 Samuel 18:3

Nedraugauk su pikčiurna ir neik su ūmiu žmogumi,

kad neišmoktum jo kelių ir nepastatytum spąstų savo sielai.

Provérbios 22:24,25

Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!

Salmos 133:1

Neprarask savo draugo ir tėvo draugo. Nelaimės dieną neik į brolio namus. Kaimynas arti geriau negu brolis toli.

Provérbios 27:10

1 Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!

2 Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės.

3 Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia!

Salmos 133:1-3

Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus pamilau.

João 15:12

Dievas parūpina benamiams namus, išveda belaisvius į laisvę. Tik maištininkai lieka gyventi išdžiūvusioje žemėje.

Salmos 68:6

Mes turime tokį Jo įsakymą: kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį.

1 João 4:21

Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą.

Eclesiastes 4:9