O que é Bom

Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo.

Salmos 25:8

1 Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,

2 už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.

3 Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,

1 Timóteo 2:1-3

1 Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis,

2 skelbti rytmety Tavo malonę ir ištikimybę naktimis

3 dešimčiastygiu instrumentu, psalteriu ir arfa.

Salmos 92:1-3

Mano sūnau, valgyk medų, nes jis geras, ir korį, nes jis saldus tavo liežuviui.

Taip ir išminties pažinimas tavo sielai: suradęs ją, turi ateitį, tavo viltis nebus tuščia.

Provérbios 24:13,14

Todėl įstatymas šventas; įsakymas taip pat šventas, ir teisingas, ir geras.

Romanos 7:12

Žmogus džiaugiasi savo burnos atsakymu, ir laiku pasakytas žodis, koks jis mielas!

Provérbios 15:23

Aš duodu jums gerą mokymą, neapleiskite mano įstatymo.

Provérbios 4:2

Tau, žmogau, Jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs: teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu.

Miquéias 6:8

Gerai yra išmintis su paveldėjimu, ypač tiems, kurie mato saulę.

Eclesiastes 7:11

Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas­ šeštoji diena.

Gênesis 1:31

Man gera artėti prie Dievo. Viešpačiu Dievu aš pasitikiu, kad pasakočiau apie visus Tavo darbus.

Salmos 73:28

Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi.

Tiago 1:17

Druska­geras daiktas, bet jeigu ji netektų sūrumo, kuo ją pasūdyti? Turėkite savyje druskos ir taikiai gyvenkite tarpusavy”.

Marcos 9:50

Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!

Salmos 133:1

Viešpats yra geras Jo laukiantiems ir ieškantiems.

Gera yra turėti viltį ir kantriai laukti Viešpaties išgelbėjimo,

Lamentações 3:25,26

Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, jei priimama su padėka,

nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda.

1 Timóteo 4:4,5

Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.

Salmos 100:5

Jūsų gėris tegul nebūna akstinas piktžodžiauti.

Romanos 14:16

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.

Romanos 12:2