Versículos do dia

Jis gina teises prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos. Kalinius išleidžia Viešpats.

Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė.