Versículos do dia

Mozė atsakė: “Jei Tavo artumas neis, nevesk mūsų niekur iš šitos vietos.

Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.