Versículos Diários

Džiaugsmo ir išgelbėjimo šauksmas teisiųjų palapinėse. Viešpaties dešinė pergalę teikia.

Salmos 118:15

Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

Filipenses 4:4

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis