Versículos Diários

Visada mano akys į Viešpatį krypsta­Jis mano kojas išpainios iš pinklių.

Salmos 25:15

1 Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų pašlovintas, kaip ir pas jus,

2 ir kad mes būtume išgelbėti nuo netikusių ir nedorų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą.

3 O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto.

2 Tessalonicenses 3:1-3

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis