Versículos do dia

Viešpats atveria akis akliesiems, pakelia parpuolusius; Viešpats myli teisiuosius.

Taigi, broliai, jūs savo tikėjimu paguodėte mus visuose mūsų suspaudimuose ir negandose.

Dabar mes tikrai gyvuojame, nes jūs tvirtai stovite Viešpatyje.