Admiração

Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta.

Salmos 112:1

Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto;

tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams.

Provérbios 3:7,8

Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,

Salmos 33:18

Telaimina mus Dievas ir tebijo Jo visi žemės pakraščiai.

Salmos 67:7

Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!

Salmos 111:10

Bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo saulė su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite kaip išleisti iš tvarto veršiukai.

Malaquias 4:2

Sekite Viešpatį, jūsų Dievą, Jo bijokite, vykdykite Jo paliepimus ir klausykite Jo balso; Jam tarnaukite ir prie Jo glauskitės.

Deuteronômio 13:4

Viešpaties baimė­išminties pradžia, o Šventojo pažinimas­supratimas.

Provérbios 9:10

Geriau mažai su Viešpaties baime negu dideli turtai su rūpesčiu.

Provérbios 15:16

Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį­mokestį, kam muitą­muitą, kam baimę­baimę, kam pagarbą­pagarbą.

Romanos 13:7

Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.

Provérbios 31:30

Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais!

Salmos 128:1

Viešpaties baimė­nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu.

Provérbios 8:13

Kadangi pribuvėjos bijojo Dievo, Jis suteikė joms palikuonių.

Êxodo 1:21

Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.

Provérbios 22:4

Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje.

2 Coríntios 7:1

Paklausykime, kokią galima padaryti išvadą: bijok Dievo ir vykdyk Jo įsakymus, nes tai yra viskas kiekvienam žmogui.

Eclesiastes 12:13

Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 15:33

Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus.

Provérbios 1:7

Kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugo, tačiau jis atsisako Visagalio baimės.

Jó 6:14

O dabar, Izraeli, ko Viešpats, tavo Dievas, iš tavęs reikalauja? Tik kad bijotum Viešpaties, savo Dievo, vaikščiotum Jo keliais, Jį mylėtum ir Jam tarnautum visa savo širdimi ir visa savo siela;

kad laikytumeisi Viešpaties įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu tavo labui.

Deuteronômio 10:12,13