Ajuda

Taip pat ir Dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati Dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm.

Širdžių Tyrėjas žino Dvasios mintis, nes Ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią.

Romanos 8:26,27

Jei Viešpats man nebūtų padėjęs, būčiau atsidūręs tylos karalystėje.

Salmos 94:17

Palaimintas Viešpats, nes Jis išklausė mano maldavimą!

Viešpats yra mano jėga ir skydas; Juo pasitikėjo mano širdis, ir Jis man padėjo. Todėl džiūgauja mano širdis, ir savo giesme girsiu Jį.

Salmos 28:6,7

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu.

Mateus 11:28

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje.

Salmos 46:1

Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius.

João 14:16

Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ranką ir sakysiu: ‘Nebijok, Aš tau padėsiu!’

Isaías 41:13

Teisiųjų išgelbėjimas ateina nuo Viešpaties; Jis yra jų stiprybė nelaimių metu.

Viešpats padės jiems ir išlaisvins juos. Jis išlaisvins juos iš bedievių ir išgelbės, nes jie pasitikėjo Juo.

Salmos 37:39,40

Bet Dievas yra mano padėjėjas, Viešpats palaiko mano sielą.

Salmos 54:4

Padėk mums, Dieve, mūsų gelbėtojau, dėl savo vardo šlovės! Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nusikaltimus dėl savo vardo.

Salmos 79:9

Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.

1 Pedro 5:7

Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!

Salmos 121:2

Tu man davei išgelbėjimo skydą, Tavo gerumas išaukštino mane.

2 Samuel 22:36

Skubėk padėti man, Viešpatie, mano gelbėtojau!

Salmos 38:22