Amigo

Kaip geležis galanda geležį, taip žmogus aštrina savo draugą.

Provérbios 27:17

Aš draugas visiems, kurie Tavęs bijo ir Tavo potvarkius vykdo.

Salmos 119:63

Neapsirikite: “Blogos draugijos gadina gerus papročius!”

1 Coríntios 15:33

Geriau yra viešas įspėjimas negu slapta meilė.

Žaizdos nuo draugo yra geriau negu klastingas priešo pabučiavimas.

Provérbios 27:5,6

Neprarask savo draugo ir tėvo draugo. Nelaimės dieną neik į brolio namus. Kaimynas arti geriau negu brolis toli.

Provérbios 27:10

Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą.

Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jei jis krinta, nes nėra kam padėti.

Eclesiastes 4:9,10

Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.

Provérbios 13:20

Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo nelaimėje.

Provérbios 17:17

Jehonatanas padarė sandorą su Dovydu, nes mylėjo jį kaip savo sielą.

1 Samuel 18:3

13 Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda.

14 Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau.

15 Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus Aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo Tėvo girdėjau.

João 15:13-15

Draugo žodžiai ir nuoširdūs patarimai gaivina širdį kaip aliejai ir brangūs kvepalai.

Provérbios 27:9

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.

Dievo niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir Jo meilė mumyse tobula tampa.

1 João 4:11,12

1 Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!

2 Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės.

3 Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia!

Salmos 133:1-3

Nedraugauk su pikčiurna ir neik su ūmiu žmogumi,

kad neišmoktum jo kelių ir nepastatytum spąstų savo sielai.

Provérbios 22:24,25

Daugelis žmonių skelbia savo gerumą, bet kas suras ištikimą žmogų?

Provérbios 20:6

16 Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti savo gyvybę už brolius.

17 Bet jei kas turi šio pasaulio turtų ir, matydamas savo brolį stokojantį, užrakina jam savo širdį,­ kaip jame pasiliks Dievo meilė?

18 Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.

1 João 3:16-18

Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus pamilau.

Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda.

João 15:12,13

Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas; būna draugų, artimesnių už brolį.

Provérbios 18:24

Taip išsipildė Rašto žodžiai: “Abraomas patikėjo Dievu, ir tai buvo jam įskaityta teisumu”, o jis buvo pramintas Dievo draugu.

Tiago 2:23

Turtas pritraukia daug draugų, o nuo beturčio nusisuka ir jo artimas.

Provérbios 19:4

Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save.

Romanos 12:10