Aniversario de Casamento

Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.

Salmos 118:24

Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria”.

Mateus 19:6

Aš nuolat dėkoju dėl jūsų Dievui už Dievo malonę, suteiktą jums per Jėzų Kristų,

1 Coríntios 1:4

Aš priklausau savo mylimajam, o jis geidžia manęs.

Cânticos 7:10

4 Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta.

5 Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai,

6 nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa;

7 visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.

1 Coríntios 13:4-7

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Salmos 90:12

Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu,

Filipenses 1:3

Tu davei mano širdžiai daugiau linksmybės negu jiems, kai jie turi gausiai javų ir vyno.

Salmos 4:7

O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis.

Colossenses 3:14

Daugybė vandenų neužgesins meilės ir srovės nepaskandins jos. Jei žmogus duotų už meilę visus savo turtus, būtų visiškai paniekintas.

Cânticos 8:7

Tu graži, mano mylimoji, ir nėra tavyje dėmės.

Cânticos 4:7