Compreensão

Pirma, negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, Tu, Dieve, esi nuo amžių ir per amžius!

Salmos 90:2

‘Šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai’.

Jeremias 33:3

Atsisėdęs Jis pasišaukė dvylika ir tarė: “Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!”

Marcos 9:35

Kaip nežinai dvasios kelių ir kūdikio kaulų augimo įsčiose, taip nežinai ir darbų Dievo, kuris viską sukūrė.

Eclesiastes 11:5

Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.

Provérbios 14:29

Pamokysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; tave mano akys lydės.

Salmos 32:8

Ar nežinai? Ar negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta, Jo išmintis neišsemiama.

Isaías 40:28

Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama.

Salmos 145:3

Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje!

O jeigu esate Kristaus, tai esate Abraomo palikuonys ir paveldėtojai pagal pažadą.

Gálatas 3:28,29

Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: “Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma”.

Mateus 19:26

Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta.

Provérbios 19:21

Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną.

2 Coríntios 10:3

Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės!

Susilaikykite nuo visokio blogio!

1 Tessalonicenses 5:21,22

Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima­amžina.

2 Coríntios 4:18

Svarbiausia yra išmintis; įsigyk išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą.

Provérbios 4:7

Jėzus jam atsakė: “Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės”.

João 3:3

Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet Viešpats pasveria širdį.

Provérbios 21:2

Vargas tam, kuris vaidijasi su savo Kūrėju, molio šukė su puodžiumi. Ar sako molis puodžiui: ‘Ką darai?’ arba dirbinys savo dirbėjui: ‘Tu esi neišmanėlis!’?

Isaías 45:9

Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.

Salmos 119:130

O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami Jo teismai ir nesusekami Jo keliai!

Romanos 11:33

Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys­už jūsų mintis.

Isaías 55:9

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir per amžius! Amen.

2 Pedro 3:18

kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui

Efésios 1:17

Nė vienas gundomas tenesako: “Esu Dievo gundomas”. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo.

Tiago 1:13

Juk tūkstantis metų Tavo akyse yra kaip vakarykštė diena, kuri praėjo, kaip sargybos laikas naktį.

Salmos 90:4