Confiabilidade

Juk Tu, Viešpatie, esi geras ir pasiruošęs atleisti, kupinas gailestingumo visiems, kurie šaukiasi Tavęs.

Salmos 86:5

Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi.

Tiago 1:17

Pavesk Viešpačiui savo naštą, ir Jis palaikys tave, Jis niekados neleis teisiajam svyruoti.

Salmos 55:22

Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta.

Provérbios 11:13

Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje.

Salmos 145:18

Jo šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Mateus 25:21

Žinok, kad Viešpats, tavo Dievas, yra ištikimas Dievas, kuris laikosi sandoros ir yra gailestingas Jį mylintiems bei Jo įsakymus vykdantiems per tūkstančius kartų.

Deuteronômio 7:9

Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė.

Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė.

Lamentações 3:22,23

Bet Tu, Viešpatie, pasilieki per amžius. Tavo sostas lieka kartų kartoms.

Lamentações 5:19

Viešpats mėgsta teisybę ir nepalieka savo šventųjų, bet saugo juos per amžius. O nedorėlių vaikai pražus.

Salmos 37:28

Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs; nebijok ir nenusigąsk!”

Deuteronômio 31:8

Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

João 16:24

Bet Viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumas lieka vaikų vaikams tų,

kurie Jo sandoros laikosi, atsimena Jo įsakymus ir vykdo juos.

Salmos 103:17,18

Jis pagirdė trokštančią sielą, išalkusią sielą pripildė gėrybių.

Salmos 107:9

O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto.

2 Tessalonicenses 3:3

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras ir Jo gailestingumas amžinas.

1 Crônicas 16:34

“Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga”,­sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

Apocalipse 1:8

Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.

1 Coríntios 10:13

Apgins mane Viešpats. Viešpatie, Tavo gailestingumas amžinas! Neapleisk, kas Tavo rankų sukurta.

Salmos 138:8

Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,

Salmos 33:18

Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu.

Salmos 59:16

Iš žmogaus norima gerumo. Beturtis yra vertesnis už melagį.

Provérbios 19:22

Jis neleis suklupti tavajai kojai, Jis­budrus tavo sargas.

Salmos 121:3

Dorųjų nekaltumas veda juos, o nusikaltėlių klastingumas juos sunaikins.

Provérbios 11:3

Viešpatie, Tu esi mano Dievas, aš aukštinsiu Tave ir girsiu Tavo vardą, nes Tu padarei nuostabių dalykų, ištikimai įvykdei, ką seniai buvai pažadėjęs.

Isaías 25:1