Confiar no Senhor

“Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą­tikėkite ir mane!

João 14:1

Kareivijų Viešpatie, palaimintas žmogus, kuris pasitiki Tavimi!

Salmos 84:12

Kurie pasitiki Viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius.

Kaip kalnai apsupę Jeruzalę, taip Viešpats apsupęs savo tautą dabar ir per amžius.

Salmos 125:1,2

Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis yra Viešpats!

Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių.

Jeremias 17:7,8

Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.

Salmos 9:10

Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, nesikreipia į išdidžiuosius ir neina melo keliais.

Salmos 40:4

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

1 Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,

2 sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

3 Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro.

4 Jis pridengs tave savo plunksnomis, po Jo sparnais rasi sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Jo tiesa!

Salmos 91:1-4

Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.

Salmos 112:7

Pasitikėkite Viešpačiu visados, nes Viešpats Jahvė yra amžina stiprybė.

Isaías 26:4

Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.

Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.

Salmos 20:7,8

Aš pasitikėjau Tavo gailestingumu. Mano širdis džiaugiasi Tavo išgelbėjimu.

Salmos 13:5

Tavimi, Viešpatie, pasitikėjau ir sakiau: “Tu esi mano Dievas”.

Salmos 31:14

Dievu, kurio žodį giriu, Viešpačiu, kurio žodį giriu,

aš pasitikiu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 56:10,11

3 Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!

4 Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

5 Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.

6 Jis padarys tavo teisumą kaip šviesą ir tavo teisybę kaip vidudienį!

Salmos 37:3-6

Dievas yra mano išgelbėjimas. Aš Juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis yra mano gelbėtojas”.

Isaías 12:2

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius.

Salmos 118:8,9