Consolo

Nes aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas ir kad Jis atsistos galiausiai ant žemės.

Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą.

Jó 19:25,26

O aš ieškosiu Viešpaties, lauksiu savo išgelbėjimo Dievo! Mano Dievas išklausys mane.

Miquéias 7:7

Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs; nebijok ir nenusigąsk!"

Deuteronômio 31:8

Dievas yra mano išgelbėjimas. Aš Juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis yra mano gelbėtojas".

Isaías 12:2

Nepaliksiu jūsų našlaičiais­ ateisiu pas jus.

João 14:18

Atsimink, ką įsakiau,­būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi".

Josué 1:9

Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.

Salmos 23:4

Paguosk dabar mane savo malone, kaip esi savo tarnui žadėjęs.

Salmos 119:76

Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti.

Mateus 5:4

Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

Salmos 27:1

Viešpats yra geras Jo laukiantiems ir ieškantiems.

Lamentações 3:25

Todėl galime su pasitikėjimu tarti: "Viešpats mano padėjėjas­aš nebijosiu! Ką gali padaryti man žmogus?"

Hebreus 13:6

Tai yra paguoda mano varge, nes Tavo žodis mane atgaivino.

Salmos 119:50