Dar

Todėl, duodamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.

Mateus 6:2

Dovanos plačiai atidaro žmogui duris pas didžiūnus.

Provérbios 18:16

Duok kiekvienam, kuris prašo, ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo atėmė.

Lucas 6:30

Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!

Mateus 10:8

Nedorėliai skolinasi ir negrąžina, o teisusis yra gailestingas ir duoda.

Salmos 37:21

Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visa, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės,­man nėra iš to jokios naudos.

1 Coríntios 13:3

Kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume taip dosniai aukoti Tau? Juk iš Tavęs ateina viskas, o mes tik atiduodame, ką gavome iš Tavęs.

1 Crônicas 29:14

O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėme aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui,

2 Coríntios 9:8

Nehemijas tarė: "Eikite, valgykite riebius valgius, gerkite saldų vyną ir pasiųskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui; nesisielokite, nes Viešpaties džiaugsmas­jūsų stiprybė".

Neemias 8:10

Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

Salmos 37:4

Atneškite visas dešimtines į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose, ir tuo išmėginkite mane,­sako kareivijų Viešpats.­Ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?

Malaquias 3:10

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.

2 Coríntios 9:7

Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais,

Provérbios 3:9

O jūs ir taip esate visokeriopai turtingi ir dosnūs, dėl ko mes ir dėkojame Dievui.

2 Coríntios 9:11

Jis godžiai geidžia visą dieną, o teisusis duoda negailėdamas.

Provérbios 21:26

Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas.

Provérbios 11:25

Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia.

Provérbios 3:27

Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta".

Lucas 6:38

Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimtinas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi.

2 Coríntios 8:12

Teisk teisingai ir apgink beturčių ir vargšų teises.

Provérbios 31:9

Kai aukoji, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė,

kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai".

Mateus 6:3,4

Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius.

2 Coríntios 9:10

Jėzus atsakė: "Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane".

Mateus 19:21