Dependência

Sielvarte Viešpaties šaukiausi. Viešpats išklausė ir išlaisvino mane.

Salmos 118:5

Kai pasakiau: “Slysta mano koja”, Tavo gailestingumas, Viešpatie, palaikė mane.

Salmos 94:18

Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.

Romanos 12:16

Viešpats yra mano ganytojas­aš nestokosiu.

Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.

Salmos 23:1,2

Jis neleis suklupti tavajai kojai, Jis­budrus tavo sargas.

Salmos 121:3

Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle.

Filipenses 4:11

Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ranką ir sakysiu: ‘Nebijok, Aš tau padėsiu!’

Isaías 41:13

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save, Jis mano dešinėje­aš nesvyruosiu.

Salmos 16:8

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti.

João 15:5

Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!”

Êxodo 14:14

Ne savo kardu jie laimėjo kraštą, ne jų ranka išgelbėjo juos, bet Tavo dešinė, Tavo ranka ir Tavo veido šviesa, nes Tu juos mylėjai!

Salmos 44:3

Apsaugok mane, Dieve, nes Tavimi aš pasitikiu.

Salmos 16:1

Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo”.

Mateus 6:34

Kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume taip dosniai aukoti Tau? Juk iš Tavęs ateina viskas, o mes tik atiduodame, ką gavome iš Tavęs.

1 Crônicas 29:14

Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta.

Provérbios 19:21

Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius.

Provérbios 16:9

Ir todėl gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui.

Romanos 8:8

Kai kūnas ir širdis sunyksta, Dievas yra mano širdies stiprybė ir mano dalis per amžius.

Salmos 73:26

Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir sielvarto neatneša.

Provérbios 10:22

Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai. Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai.

Salmos 127:1

Kareivijų Viešpatie, atgaivink mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti.

Salmos 80:19

Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį,

taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui­vieni kitų nariai.

Romanos 12:4,5

Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina.

Isaías 40:29

Pakeliu savo akis į kalnus, iš kur man ateina pagalba.

Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!

Salmos 121:1,2