Deus

Atsimink, ką įsakiau,­būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi”.

Josué 1:9

Bet jei ten ieškosi Viešpaties, savo Dievo, visa širdimi ir siela, tu atrasi Jį.

Deuteronômio 4:29

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

Êxodo 20:12

Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins.

Tiago 4:10

Tu esi didis, Viešpatie Dieve! Nes nėra nė vieno Tau lygaus ir nėra kito Dievo šalia Tavęs, kaip mes girdėjome savo ausimis.

2 Samuel 7:22

Kelkis ir šviesk, Jeruzale, nes tavo šviesa ateina ir Viešpaties šlovė tau šviečia.

Isaías 60:1

Mes mylime Jį, nes Jis mus pirmas pamilo.

1 João 4:19

Kas randa mane, randa gyvenimą ir įgis Viešpaties palankumą.

Provérbios 8:35

Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus.

Gálatas 6:7

Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.

Salmos 56:3

Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai­ne jūsų keliai,­sako Viešpats.­

Isaías 55:8

Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas jame.

1 João 4:16

Jei kas sako: “Aš myliu Dievą”, o savo brolio nekenčia,­tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato?

1 João 4:20

Dievo niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir Jo meilė mumyse tobula tampa.

1 João 4:12

Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ranką ir sakysiu: ‘Nebijok, Aš tau padėsiu!’

Isaías 41:13

Ką aš turiu danguje? Ir žemėje aš trokštu tik Tavęs.

Salmos 73:25

Viešpatie, Tu esi mano Dievas, aš aukštinsiu Tave ir girsiu Tavo vardą, nes Tu padarei nuostabių dalykų, ištikimai įvykdei, ką seniai buvai pažadėjęs.

Isaías 25:1

Niekas nėra toks šventas, kaip Viešpats! Šalia Tavęs nėra kito ir nėra kitos uolos, kaip mūsų Dievas.

1 Samuel 2:2

Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.

Sofonias 3:17

Tariau Viešpačiui: “Tu­mano Valdovas, be Tavęs man nebus gera”.

Salmos 16:2

Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

Filipenses 4:4

Tu mano uola ir tvirtovė. Dėl savo vardo vesk ir saugok mane,

Salmos 31:3

Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki.

Salmos 34:8

Mat kiekvienas namas kažkieno pastatytas, o viską pastatęs yra Dievas.

Hebreus 3:4

Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

Filipenses 4:13