Deus é nosso refúgio

Apsaugok mane, Dieve, nes Tavimi aš pasitikiu.

Salmos 16:1

1 “Mylėsiu Tave, Viešpatie, mano stiprybe!

2 Viešpats yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas. Dievas yra mano jėga, Juo pasitikėsiu; Jis­mano skydas, išgelbėjimo ragas, mano aukštas bokštas.

3 Šauksiuosi Viešpaties, kuris vertas gyriaus, ir taip būsiu išgelbėtas iš priešų.

Salmos 18:1-3

Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje.

Salmos 46:1

Dieve, kokia brangi yra Tavo malonė! Žmonės glaudžiasi Tavo sparnų šešėlyje.

Salmos 36:7

Viešpaties kelias­stiprybė doriesiems ir pražūtis piktadariams.

Provérbios 10:29

Viešpaties baimėje tvirtas pasitikėjimas, ir Jo vaikai turės kur prisiglausti.

Provérbios 14:26

Mano stiprybe, Tau giedosiu, nes Dievas yra mano tvirtovė, mano gailestingasis Dievas.

Salmos 59:17

Viešpatie, Tu buvai mums prieglauda per kartų kartas!

Pirma, negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, Tu, Dieve, esi nuo amžių ir per amžius!

Salmos 90:1,2

1 Tavimi, Viešpatie, pasitikiu; niekados tenebūsiu sugėdintas. Savo teisumu išgelbėk mane.

2 Palenk prie manęs savo ausį, skubiai išgelbėk mane. Būk man stipri uola, tvirtovė išsigelbėti.

3 Tu mano uola ir tvirtovė. Dėl savo vardo vesk ir saugok mane,

4 išnarpliok mane iš tinklo, kuris slaptai man padėtas, nes Tu esi mano jėga.

5 Į Tavo rankas pavedu savo dvasią. Tu išgelbėjai mane, Viešpatie, tiesos Dieve!

Salmos 31:1-5

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius.

Salmos 118:8,9

Viešpats yra geras, tvirtovė nelaimės metu. Jis pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki.

Naum 1:7

Tu buvai stiprybė beturčiui, apsauga vargšui nelaimėje, priebėga nuo audros, ūksmė karštyje; baisiųjų rūstybė atsimušė kaip audra į sieną.

Isaías 25:4

5 Tik Dievo lauk, mano siela. Mano viltis yra Jame.

6 Tik Jis yra mano uola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė­aš nesvyruosiu.

7 Dieve mano išgelbėjimas ir garbė; mano stiprybės uola ir priebėga yra Dievas.

8 Pasitikėkite Juo, žmonės, visais laikais! Išliekite Jo akivaizdoje savo širdį. Dievas yra mums apsauga.

Salmos 62:5-8

Viešpats­priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu.

Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.

Salmos 9:9,10

Būk man tvirta pilis, kur visada galėčiau pabėgti! Juk Tu esi mano uola ir tvirtovė!

Salmos 71:3

1 Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

2 Kai nedorėliai­mano priešai ir piktieji­puola mane, norėdami suėsti, jie susvyruoja ir krinta.

3 Nors stovėtų prieš mane kariuomenė, nenusigąs mano širdis; nors ir karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu.

Salmos 27:1-3

1 Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,

2 sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

3 Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro.

4 Jis pridengs tave savo plunksnomis, po Jo sparnais rasi sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Jo tiesa!

Salmos 91:1-4