Dinheiro

Jis pasakė jiems: “Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”.

Lucas 12:15

Nežiūrėk į tai, ko nėra, nes turtai pasidaro sparnus ir išskrenda kaip erelis į padangę.

Provérbios 23:5

Kas trokšta praturtėti, pakliūva į pagundymą ir į pinkles bei į daugelį kvailų ir kenksmingų geidulių, kurie paskandina žmones sugedime ir pražūtyje.

1 Timóteo 6:9

Kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume taip dosniai aukoti Tau? Juk iš Tavęs ateina viskas, o mes tik atiduodame, ką gavome iš Tavęs.

1 Crônicas 29:14

Nepersidirbk siekdamas pralobti, būk išmintingas ir liaukis.

Provérbios 23:4

Kur daug gėrybių, ten daug ir valgančių. Tad kokia nauda yra savininkui iš turtų? Nebent ta, kad jis mato juos savo akimis.

Eclesiastes 5:10

nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”.

Mateus 6:21

Jo šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Mateus 25:21

Išmintis daug vertingesnė už auksą, supratimas­už sidabrą.

Provérbios 16:16

Turtai nepadeda rūstybės dieną, teisumas išgelbsti nuo mirties.

Provérbios 11:4

Geriau mažai su Viešpaties baime negu dideli turtai su rūpesčiu.

Provérbios 15:16

Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį­mokestį, kam muitą­muitą, kam baimę­baimę, kam pagarbą­pagarbą.

Romanos 13:7

Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.

1 Timóteo 6:17

Juk todėl ir mokesčius mokate, nes anie yra Dievo tarnai, nuolatos užsiimantys tais dalykais.

Romanos 13:6

Iš žmogaus norima gerumo. Beturtis yra vertesnis už melagį.

Provérbios 19:22

Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais,

Provérbios 3:9

Tavo liudijimų keliais džiaugiuosi labiau negu visais turtais.

Salmos 119:14

Lengvai įgytas turtas greitai sunyksta, kas kaupia dirbdamas­ praturtėja.

Provérbios 13:11

Turtuolio lobis yra jo įtvirtintas miestas, ir jo nuosavybė yra kaip aukšta siena jam.

Provérbios 18:11

Teisiojo truputis yra geriau už daugelio nedorėlių turtus,

nes nedorėlių rankos bus sulaužytos, o teisiuosius palaiko Viešpats.

Salmos 37:16,17

Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties.

Provérbios 10:2

Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir sielvarto neatneša.

Provérbios 10:22

Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą; neduok man turtų nė skurdo, maitink mane tuo, ko man reikia,

Provérbios 30:8

Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: “Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu”.

Hebreus 13:5

Geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas­už sidabrą ir auksą.

Provérbios 22:1