Dívidas

Turtingas viešpatauja vargšui; skolininkas tampa skolintojo vergu.

Provérbios 22:7

Jis tave laimins, kaip pažadėjo. Tu skolinsi daugeliui tautų, bet nieko neimsi skolon, viešpatausi daugeliui tautų, o tau niekas neviešpataus.

Deuteronômio 15:6

"Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai".

Mateus 6:24

Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia.

Provérbios 3:27

Nedorėliai skolinasi ir negrąžina, o teisusis yra gailestingas ir duoda.

Salmos 37:21

Duok kiekvienam, kuris prašo, ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo atėmė.

Lucas 6:30

Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį­mokestį, kam muitą­muitą, kam baimę­baimę, kam pagarbą­pagarbą.

Romanos 13:7

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti?

Lucas 14:28

Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: "Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu".

Hebreus 13:5

Lengvai įgytas turtas greitai sunyksta, kas kaupia dirbdamas­ praturtėja.

Provérbios 13:11

ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Mateus 6:12

Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą.

Romanos 13:8