Esperar em Deus

Viešpatie, būk mums maloningas, mes laukiame Tavęs. Būk mūsų ranka kas rytą, išgelbėk nelaimės metu.

Isaías 33:2

Tad būkite kantrūs, broliai, iki Viešpaties atėjimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus.

Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti.

Tiago 5:7,8

Nesakyk: “Atlyginsiu už pikta”. Lauk Viešpaties, ir Jis padės tau.

Provérbios 20:22

Piktadariai bus sunaikinti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę.

Salmos 37:9

Nuo amžių ausis negirdėjo ir akis neregėjo kito dievo, be Tavęs, kuris tiek padarytų Jo laukiantiems.

Isaías 64:4

išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui.

Judas 1:21

Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.

Salmos 37:7

Lauk Viešpaties ir laikykis Jo kelio. Jis išaukštins tave, kad paveldėtum žemę. Tu matysi, kaip nedorėliai žlugs.

Salmos 37:34

Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.

Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.

Salmos 130:5,6

Te nė vienas, kuris laukia Tavęs, nebūna sugėdintas, tebūna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties.

Salmos 25:3

Viešpatie, Tavimi viliuosi. Tu išgirsi, Viešpatie, mano Dieve!

Salmos 38:15

Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties!

Salmos 27:14

Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą.

Salmos 40:1

Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.

Isaías 40:31

Tik Dievo lauk, mano siela. Mano viltis yra Jame.

Salmos 62:5

Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes karštai laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus,

Filipenses 3:20