Fofoca

Veidmainis savo burna pražudo artimą, bet sumanumu teisusis išlaisvinamas.

Provérbios 11:9

Ydingas žmogus sukelia vaidus, ir plepys išskiria draugus.

Provérbios 16:28

Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams.

Efésios 4:29

Klastingos lūpos slepia neapykantą, kas platina šmeižtą, tas kvailys.

Provérbios 10:18

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip piktžodžiauja.

Mateus 5:11

Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;

kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;

Salmos 15:2,3

Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta.

Provérbios 11:13