Honestidade

Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį­mokestį, kam muitą­muitą, kam baimę­baimę, kam pagarbą­pagarbą.

Romanos 13:7

Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų “taip”­ taip ir jūsų “ne”­ ne, kad nepakliūtumėte į teismą.

Tiago 5:12

Kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks, o kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo.

Provérbios 28:13

Dorųjų nekaltumas veda juos, o nusikaltėlių klastingumas juos sunaikins.

Provérbios 11:3

“Nė vienas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą.

Lucas 8:16

Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda.

Tiago 5:16

Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties.

Provérbios 10:2

Atsisakę slaptų begėdysčių, nesileidžiame į gudravimus ir nekraipome Dievo žodžio, bet, atskleisdami tiesą, prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje.

2 Coríntios 4:2

Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.

Salmos 37:7

Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį.

2 Timóteo 2:15

Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.

1 João 3:18

Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais

Colossenses 3:9

Nedorėlis įkliūna į savo lūpų nusikaltimus, bet teisusis išeis iš priespaudos.

Kas kalba tiesą, tas padeda teisingumui, o neteisingas liudytojas apgaudinėja.

Provérbios 12:13,17

Geriau mažai su teisumu negu didelis pelnas nesąžiningai.

Provérbios 16:8

Mes rūpinamės tuo, kas gerbtina ne tik Viešpaties, bet ir žmonių akyse.

2 Coríntios 8:21

Jei sakome, kad bendraujame su Juo, o vaikščiojame tamsoje,­ meluojame ir nevykdome tiesos.

1 João 1:6

Juk todėl ir mokesčius mokate, nes anie yra Dievo tarnai, nuolatos užsiimantys tais dalykais.

Romanos 13:6

Ydingas žmogus sukelia vaidus, ir plepys išskiria draugus.

Provérbios 16:28

Tiesa ir teisingumas Viešpačiui mieliau negu auka.

Provérbios 21:3

Neatsakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia.

Provérbios 3:27

Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse.

Romanos 12:17

Tada tu suprasi teisumą, teisingumą ir bešališkumą bei kiekvieną gerą taką,

Provérbios 2:9

Viešpats nekenčia neteisingų svarstyklių, bet teisingos svarstyklės Jam patinka.

Dorųjų nekaltumas veda juos, o nusikaltėlių klastingumas juos sunaikins.

Provérbios 11:1,3

Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko.

Salmos 112:5

Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška.

Tiago 3:17

Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.

Mateus 5:8

Tegul tavo akys žiūri tiesiai ir akių vokai tebūna nukreipti tiesiai prieš tave.

Provérbios 4:25