Ídolos

Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas.

Efésios 6:11

Vaikeliai, saugokitės stabų! Amen.

1 João 5:21

Suprask tad šiandien ir palaikyk visa tai savo širdyje, kad Viešpats yra dangaus ir žemės Dievas ir jokio kito nėra.

Deuteronômio 4:39

Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos.

Nes ką jie slapčia daro, gėda net sakyti.

Efésios 5:11,12

Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų.

1 Timóteo 6:10

Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė.

Colossenses 3:5

Sekite Viešpatį, jūsų Dievą, Jo bijokite, vykdykite Jo paliepimus ir klausykite Jo balso; Jam tarnaukite ir prie Jo glauskitės.

Deuteronômio 13:4

Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai,

nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

1 Coríntios 6:9,10

“Aš esu Viešpats, tavo Dievas nuo dienų Egipto krašte. Tu nepažinsi kito dievo, tik mane, nes be manęs nėra gelbėtojo.

Oséias 13:4

Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas. Tai yra Viešpaties tarnų paveldėjimas ir jų teisumas yra iš manęs”,­sako Viešpats.

Isaías 54:17

Nedarykite šalia manęs sau sidabrinių ar auksinių dievų.

Êxodo 20:23

O jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, tai šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti: dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai, gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui”.

Josué 24:15

Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga­įstatymas.

1 Coríntios 15:56

Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto.

João 17:15

Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

Salmos 34:14

Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Romanos 12:21