Sermos Imitadores de Cristo

Dievas tarė: “Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!”

Gênesis 1:26

Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai,

Efésios 5:1

5 Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus,

6 kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu,

7 bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones.

8 Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

Filipenses 2:5-8

Ir jūs pasidarėte mūsų ir Viešpaties pasekėjai, priėmę žodį didžiame suspaudime su Šventosios Dvasios džiaugsmu,

1 Tessalonicenses 1:6

Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi.

1 Coríntios 11:1

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje”.

João 4:24