Justiça

Viešpats mėgsta teisybę ir nepalieka savo šventųjų, bet saugo juos per amžius. O nedorėlių vaikai pražus.

Salmos 37:28

Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!

Gálatas 6:9

Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visada siekite daryti gera vieni kitiems ir visiems.

1 Tessalonicenses 5:15

Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius ir Jo ausys girdi jų šauksmą.

Salmos 34:15

Jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus:

Romanos 2:6

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,­apie visa, kas dora ir šlovinga.

Filipenses 4:8

Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu.

2 Coríntios 5:21

Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.

Salmos 119:10

Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus.

Gálatas 6:7

Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro.

Lucas 6:33

Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda.

Tiago 5:16

Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms

ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje,

Tito 2:11,12

Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

Salmos 1:1

Nedorybės turtai nepadeda, bet teisumas išgelbsti nuo mirties.

Provérbios 10:2

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Mateus 6:33

O teisumo vaisius su ramybe sėjamas tų, kurie neša ramybę.

Tiago 3:18

Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet Viešpats pasveria širdį.

Provérbios 21:2

Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, dvejojantys.

Tiago 4:8

Tiesa ir teisingumas Viešpačiui mieliau negu auka.

Provérbios 21:3

Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas.

Salmos 112:6

Bet jei jums ir tektų kentėti už teisumą,­jūs palaiminti! “Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite”.

1 Pedro 3:14

Kas seka teisumą ir gailestingumą, suranda gyvenimą, teisumą ir garbę.

Provérbios 21:21

Nedorėlio darbas apgaulingas, kas sėja teisumą, tikrai gaus atlyginimą.

Provérbios 11:18

Bet tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų ir vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, kantrumą, romumą.

1 Timóteo 6:11

Spąstai žmogui­padaryti įžadą, o po to galvoti.

Provérbios 20:25