Ler a Bíblia

Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų.

Atos 17:11

6 Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

7 mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

8 Prisitvirtink juos kaip ženklą prie savo rankos ir prie kaktos;

Deuteronômio 6:6-8

Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitymu, raginimu, mokymu.

1 Timóteo 4:13

Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.

Salmos 119:130

Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti.

Apocalipse 1:3

Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose turį amžinąjį gyvenimą. O Raštai liudija apie mane,

João 5:39

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.

Josué 1:8

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

2 Timóteo 3:16,17

Ezra paruošė savo širdį tyrinėti Viešpaties įstatymą, jį vykdyti ir mokyti Izraelyje jo nuostatų ir teisės.

Esdras 7:10

O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį.

Romanos 15:4

97 Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną.

98 Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi.

99 Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus.

Salmos 119:97-99

Jie skaitė iš Dievo įstatymų knygos, aiškindami juos, ir žmonės suprato, kas buvo skaitoma.

Neemias 8:8

1 Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus,

2 jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo,

3 jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą, prašydamas supratimo,

4 jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių,

5 tada tu suprasi Viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą.

6 Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas.

Provérbios 2:1-6

Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.

Salmos 119:105

Jėzus jiems atsakė: “Argi ne todėl klystate, kad nepažįstate nei Raštų, nei Dievo jėgos?

Marcos 12:24

9 Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių.

10 Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.

11 Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.

Salmos 119:9-11