Mãe

Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais!

Tu valgysi iš savo rankų darbo, būsi laimingas, tau gerai seksis.

Salmos 128:1,2

Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus.

Provérbios 31:10

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

Êxodo 20:12

Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.

Provérbios 13:24

Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų.

Tai bus puošnus vainikas tavo galvai ir papuošalas tavo kaklui.

Provérbios 1:8,9

Išmintingas sūnus yra džiaugsmas tėvui, kvailys paniekina savo motiną.

Provérbios 15:20

Saugokis ir rūpestingai saugok savo sielą, kad neužmirštum to, ką matei savo akimis, ir tepasilieka tai tavo širdyje per visas tavo dienas. Jų mokykite savo vaikus ir vaikaičius.

Deuteronômio 4:9

4 Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta.

5 Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai,

6 nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa;

7 visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.

1 Coríntios 13:4-7

Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.

Provérbios 22:6

1 Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga.

2 “Gerbk savo tėvą ir motiną”,­ tai pirmasis įsakymas su pažadu:

3 “Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje”.

Efésios 6:1-3

25 Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.

26 Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas.

27 Ji prižiūri savo namus ir nevalgo tinginio duonos.

28 Jos vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta ir jos vyras giria ją:

29 ‘Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas!’

30 Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.

Provérbios 31:25-30

Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius­Jo atlyginimas.

Salmos 127:3

Kaip motina paguodžia kūdikį, taip Aš jus paguosiu; Jeruzalėje jūs būsite paguosti”.

Isaías 66:13